STEERING SECTION

ระบบขับเคลื่อน

คันชักคันส่งพวงมาลัย
LINKAGE ASSY

MITSUBISHI

FV413

MITSUBISHI

FV415

-

JLJ 007-6

HINO

EH700

HINO

FM2P

ISUZU

10PE1

ISUZU

6WF1

MITSUBISHI

6D16T

MITSUBISHI

6D16

MITSUBISHI

40T

HINO

EF750

ลูกหมากคันชัก
END ASSY TIE ROD

ลูกหมากคันชักตัวยาว

HINO FB ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

HINO ZM, HITEX KT ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

HINO โปรเฟียร์ ซ้าย-ขวาา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

ISUZU 210 แป๊บเล็ก ตั้งได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

ISUZU 240 แรง แป๊บใหญ่ ตั้งไม่ได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

ISUZU 260 แรง ตั้งได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

ISUZU DEGA270 ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

ISUZU ROCKY195 แป๊บเล็ก ตั้งไม่ได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

UD คอยาว ตั้งไม่ได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

UD บิ๊กทั่มคอยาว แป๊บใหญ่ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

UD คอยาว ตั้งได้ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

FUSO เฉินหลง แป๊บใหญ่ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวยาว

FUSO หน้ากากดำ ซ้าย-ขวา

ลูกหมากคันชักตัวสั้น

HINO แป๊บเล็ก ตั้งได้

ลูกหมากคันชักตัวสั้น

HINO แป๊บใหญ่ ตั้งได้

ลูกหมากคันเกียร์
JOINT BALL

ลูกหมากคันเกียร์

6x6 mm, 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm, 12x12 mm, 12x10 mm

ลูกหมากร้อย
BUSHING RUBBER

แกนลูกหมากร้อย

HINO ISUZU UD

แกนลูกหมากร้อย

MITSUBISHI

ลูกหมาก 10 ล้อ (แกนตัน)

ลูกหมาก 10 ล้อ (แกนกลวง)